Blog

Studije i analize kvaliteta električne energije

Avalon Partners već više od 25 godina kvalitetno izvodi kompleksne studije i analize elektroenergetskog sistema, koje obuhvataju i analize kvaliteta napona, uticaja potrošača na kvalitet napona, analizu odziva mreže, modelovanje mreže i potrošača te predloge tehničkih rešenja za rešavanje konkretnih problema. Pozovite nas, jer ono što je za vas problem, za nas je izazov.

Avalon – sa naponom na TI.

Merenje kvaliteta napona i snimanje prelaznih pojava

U modernoj elektroenergetici apsolutno je neophodno koristiti mernu opremu poslednje generacije. Ne samo po pitanju klase tačnosti, već i po pitanju brzine semplovanja i broja snimljenih parametara. Moderne mreže su značajno drugačije u odnosu na period pre 10-ak godina.  Tokovi snaga sada su znatno kompleksniji, radne tačke su bliže granicama stabilnosti, nivo viših harmonika je sve značajniji, veća je injekcija poremećaja od strane potrošača, a moderna oprema ima značajno veću dinamiku nego što je to bio slučaj ranije.

Veliki značaj u rešavanju problema ima merna oprema koja se može međusobno vremenski sinhronizovati. Na taj način merenja na širem geografskom području mogu dati dokaz o izvoru i propagaciji određenog poremećaja. Nije za zanemariti ni mogućnost I/O sinhronizacije merne opreme sa ostalom opremom u trafo stanicama, npr. zaštitnim relejima, PMU jedinicama, prekidačima, itd… Problemi koji se rešavaju su često tako kompleksne prirode da je neophodno koristiti sve što nam moderna tehnika pruža.

kvalitet napona
Merenje kvaliteta napona

Analiza rezultata merenja

Ovako velika količina prikupljenih podataka mora biti na najnaprednijim softverskim platformama za analizu prelaznih pojava, tokova snaga, tokova viših harmonika, rezonantnih tačaka i drugih nestandardnih pojava u sistemu. Bez obzira na upotrebu modernih i namenskih softverskih platformi, za rešenje je potreban čovek. Tek iskusan inženjer, na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka, može dati praktično tumačenje dešavanja u mreži.

Naši inženjeri imaju ogromno iskustvo i stručno znanje, kao i veliki broj uspešno rešenih praktičnih problema. Opremljeni smo modernom mernom opremeom, softverskim alatima i, što je najvažnije, znanjem.

Oscilogram prelazne pojave

 

Modelovanje mreže i potrošača

U određenom broju slučajeva potrebno je izraditi elektromagnetski model mreže i potrošača. Koristeći rezulate merenja optimizujemo parametre modela dok ne dobijemo zadovoljavajuće poklapanje rezultata merenja i modelovanja. Modelovanje zahteva značajan utrošak vremena i široko praktično znanje elektroenergetike kako bi se dobili zadovoljavajući rezultati. Faktor čovek ovde je još uvek nezamenljiv.

Model SN mreže i potrošača

Identifikacija problema i izrada tehničkog rešenja

Na kvalitetnom modelu mreže moguće je testirati različita scenarija. Ovo je zabavan i kreativan deo našeg posla. Mi koristimo model mreže da testiramo nekoliko tehničkih rešenja i odabiramo ono rešenje koje se pokaže najbolje. Ovo je izuzetno korisna alatka jer nam omogućava da nepristrasno ocenimo, po velikom broju parametara, svako od rešenja. Na primer, jedan od parametara koji ocenjujemo su gubici u radu. Dva naizgled prihvatljiva rešenja, sa sličnim performansama u pogledu kvaliteta napona, mogu imati prilično različitu potrošnju. Rešenja koja se razmatraju, optimizuju se po konstruktivnim i električnim parametrima, sa ciljem obezbeđenja pouzdanog i dugotrajnog rešenja.

Radni sto našeg inženjera u postupku analize rezultata merenja i izrade tehničkog rešenja 🙂

Ovakvim sveobuhvatnim, detaljnim i stručnim prisutpom svakom korisniku garantujemo profesionalno, pouzdano i optimalno rešenje nejegovog specifičnog problema. Naš kvalitet rada, profesionalnost i rezultati prepoznati su od strane vodećih preduzeća i fabrika u zemlji i regionu, za koje smo obavili veliki broj merenja, analiza i studija. Pozivamo Vas da nas kontaktirate sa opisom vašeg konkretnog problema, sigurni smo da možemo pomoći!

Izrada studije/izveštaja/tehničkog rešenja

Svi napred navedeni koraci završavaju se izradom izveštaja, tj. u formalnom i obimnom slučaju – kompletnom studijom kvaliteta električne energije.

Teme studije mogu biti široke, ali najčešće isporučujemo:

 • studije kvaliteta napona (poremećaji, prelazni režimi,…)
 • studije tokova viših harmonika (filteri viših harmonika, kompenzacija reaktivne snage)
 • studije priključenja obnovljivih izvora (vetro- i solarne- elektrane i parkovi)
 • studije optimizacije gubitaka (rekonstrukcije pogona, izgradnja novih pogona)

Elementi studije su, između ostalog:

 • analiza tokova snaga
 • analiza tokova viših harmoničnih komponenti
 • uravnoteženi i neuravnoteženi potrošači
 • modeli vetro- i PV-generatora
 • FACTS sistemi
 • modalna analiza
 • simulacija kvazi-dinamičkih režima
 • analiza kvaliteta napona i viših harmonika prema IEC61000
 • optimizacija tokova snaga
 • modelovanje polaska elektromotora
 • limiti aktivnih i reaktivnih snaga, uključujući naponski zavisne generatore
 • analiza struja kratkih spojeva prema IEC60909
 • koordinacija zaštite
 • profil napona duž trase
 • stohastičko modelovanje potrošača
 • definicija različitih scenarija i pripadajućih rezultata