Studije i analize

Avalon Partners već više od 20 godina kvalitetno izvodi kompleksne studije i analize elektroenergetskog sistema, koje obuhvataju i analize kvaliteta napona, uticaja potrošača na kvalitet napona, analizu odziva mreže u frekventnom domenu, položaje rezonantnih tačaka, te predloge tehničkih rešenja za rešavanje konkretnih problema. Pozovite nas, jer ono što je za vas problem, za nas je izazov.
Avalon – sa naponom na TI.

U službu komitenata stavljamo najmoderniju mernu opremu i veliki broj prenosnih analizatora za terenska merenja, te smo u mogućnosti da merimo najkompleksnije pojave na velikom broju mernih mesta simultano. Karakteristike opreme su takve da će biti snimljeni i najbrži tranzijenti u elektroenergetskim sistemima, rad dinamičnih pogona, uključenja velikih motora, specifični režimi elektrolučnih i indukcionih peći, režimi rada u kojima se javljaju rezonansne pojave i sl..

Ovako prikupljene informacije biće obrađene na najnaprednijim softverskim platformama za analizu i simulaciju prelaznih pojava, tokova snaga, tokova viših harmonika, rezonantnih tačaka i drugih nestandardnih pojava u sistemu, te će se dobiti realna sliku dešavanja u mreži što je osnova za nepogrešive zaključke u pogledu definicije problema te rezultata ugradnje različitih potencijanih tehničkih rešenja.