Kompenzacija reaktivne snage

Jedan smo od najznačajnijih proizvođača opreme za kompenzaciju reaktivne snage i filtriranje viših harmonika na prostoru jugoistočne Evrope. Već 25 godina iz naših proizvodnih pogona izlaze najmodernija postrojenja sa vrhunskim performansama koja se plasiraju u čitavom regionu. Upoznajte nas – pređimo na ti, a vi kroz saradnju sa nama iz minusa u plus.

Nudimo jedinstvenu uslugu u jugoistočnoj Evropi kojom već 20 godina garantujemo maksimalno povećanje efikasnosti i brz povraćaj investicija u postrojenja za kompenzaciju reaktivne snage i filtriranje viših harmonika na niskom ili srednjem naponu.

Avalon Total RpoweR je vaše 6 u 1 rešenje jer sa sveobuhvatnim pristupom mi vam pružamo:

  • merenje i analiza profila reaktivne snage i ostalih relevantnih elektroenergetskih parametara
  • dizajn i projektovanje optimalnog tehničkog rešenja kompenzacije reaktivne snage
    (snaga, tip filtra, vrsta regulacije, ambijentalni uslovi rada)
  • proizvodnja postrojenja
  • ugradnja i puštanje u rad
  • verifikacija rezultata
  • garancija ušteda