Blog

Rešenja za kompenzaciju reaktivne snage na srednjem naponu

Avalon Partners preko 25 godina isporučuje rešenja za kontrolu tokova reaktivnih snaga, kompenzaciju reaktivne snage i filtriranje viših harmonika na srednjem naponu. Sistemi koje proizvodimo sastavljeni su od komponenti najvišeg kvaliteta, namenski dizajniranih prema našim specifikacijama, proizvedenih u renomiranim fabrikama na teritoriji Evropske Unije u striktno kontrolisanim uslovima sa maksimalnom pažnjom i posvećenosti.

Naša snaga jesu znanje, iskustvo, posvećenost i opremljenost, a veliki broj zadovoljnih klijenata jesu naše najbolje reference. Ponosno ističemo naš jedinstveni pristup problematici kompenzacije reaktivne snage na srednjem naponu. Svaki projekat započinjemo profesionalnim merenjem i analizom, zatim dizajniramo tehničko rešenje tako da garantujemo minimizaciju operativnih troškova i maksimalan kvalitet napona po puštanju u rad. Tek ovako dizajnirano rešenje ide u proizvodnju. Ugradnju i puštanje u rad vrše visoko specijalizovani inženjeri sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj vrsti posla. Po puštanju u rad vršimo kontrolna merenja i verifikaciju rezultata.

Zahvaljujući stručnom znanju, poznavanju oblasti kontrole tokova reaktivnih snaga, iskustvu i velikom broju izvedenih projekata, realizujemo poslove koji prevazilaze okvire standardne kompenzacije.

Zašto kompenzovati reaktivnu energiju

Kompenzacija reaktivne energije je od vitalne važnosti za pravilno tehničko i ekonomsko upravljanje srednjenaponskim postrojenjem.

Tehnički aspekt:

  • Kontrola varijacija napona u prenosnom i distributivnom sistemu
  • Rasterećenje dalekovoda i transformatora
  • Sniženje nivoa gubitaka

Ekonomski aspekt:

  • Smanjenje računa za preuzetu reaktivnu električnu energiju
  • Smanjenje skrivenih troškova aktivne energije, u vidu gubitaka u bakru
  • Bolje iskorišćenje postojećih kapaciteta i opreme, kroz povoljniji odnos aktivne i prividne snage

Gde i kada kompenzovati srednjenaponska postrojenja

Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije

U praksi je uobičajeno da se kompenzacija vrši na dovodu koji napaja proizvodno postrojenje (vetro elektrana, hidro elektrana, itd…), u čvorovima prenosne mreže ili na mestima primopredaje energije.

Industrijski objekti sa SN priključkom i SN potrošačima

Svi industrijski objekti koji preuzimaju energiju sa srednjenaponskog nivoa su mogući korisnici postrojenja kompenzacije reaktivne energije. Ovo posebno važi za objekte kao što su: pumpne stanice, fabrike papira, cementare, petrohemijski objekti, rudnici, itd… zbog velike relativne potrošnje reaktivne energije.

Industrijski objekti sa SN priključkom i NN potrošačima

Uobičajeno je da se radi kompenzacija na niskom naponu kada su u pitanju manje snage i velika dinamika potrošnje. No, ukoliko postoji značajna industrijska SN mreža i veći broj transformatora, tada se može razmotriti SN kompenzacija bez obzira na dinamiku potrošnje.

Vetroparkovi

Moderni vetroparkovi sa invertorskom tehnologijom imaju velike prednosti po osnovu kontrole tokova snaga i brzine reagovanja, ali pod uslovom da imaju rezervu reaktivne snage u vidu postrojenja za kompenzaciju reaktivne snage.

Na pravom ste mestu

Naša rešenja omogućavaju stabilizaciju napona, smanjenje propada, povećanje korisnog momenta motora, smanjenje vibracija, filtraciju viših harmonika, rasterećenje transformatora i provodnika, itd…  Možda i najvažnije, volimo izazove, nove probleme i nova prijateljstva. Kontaktirajte nas!

 

Filtersko postrojenje za kompenzaciju reaktivne snage
Filtersko postrojenje kompenzacije reaktivne snage 6 kV

Zahvaljujući znanju, iskustvu i inventivnosti naših inženjera, jedna smo od retkih kompanija koje mogu ponuditi sveobuhvatna rešenja za kontrolu tokova reaktivnih snaga na srednjem naponu: od postrojenja za kompenzaciju reaktivne snage i filtera viših harmonika, pa do STATCOM-a, SVC-a i hibridnih rešenja. Parametri koje kontrolišemo su: faktor snage, efektivna vrednost napona, položaj rezonantne tačke, između ostalih…

kompenzaciju reaktivne snage
SN postrojenje 3.2 MVAr/6kV
Radovi na montaži postrojenja 3.2 MVAr/6 kV

Tehnički smo opremljeni i stručno sposobni da profesionalno izmerimo i analiziramo i najsloženije elektromagnetske uslove u mreži (tranzijenti, prelazne pojave, poremećaji, viši harmonici,…) na koju se novo postrojenje priključuje, a zatim da dizajniramo optimalno rešenje i softverski precizno modelujemo stanje u mreži posle ugradnje. Zbog toga „znamo šta radimo“ i sva naša rešenja su potpuno prilagođena konkretnim uslovima, izuzetno dugotrajna i sa maksimalnim performansama: dramatično poboljšanje kvaliteta napona uz potpunu eliminaciju troškova za reaktivnu energiju!

Konktaktirajte nas i započnimo zajednički projekat i u vašoj fabrici!

postrojenje za kompenzaciju raktivne snage
Postrojenje za kompenzaciju reaktivne snage 4,4 MVAr/6 kV
Postrojenje 4×2.2 MVAr/6kV

Reaktivna snaga leži u osnovi stabilnosti elektroenergetskog sistema. Kontrolom tokova reaktivnih snaga može se rešavati čitava klasa problema: injekcija poremećaja u mrežu, rezonantne pojave, propadi napona, startovi elektromotora, tokovi viših harmonika, naponski fliker i mnoge druge.

Pogledajte studije slučaja na našem sajtu da bi ste stekli sliku koji problemi u elektroenergetici su u stvari problemi sa reaktivnom snagom.


Galerija slika naših projekata

kompenzaciju reaktivne snage
Kompenzacija površinskog kopa 1.8 MVAr/6 kV
Ostvareni faktor snage na sabirnicama 6.3 kV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postrojenje dinamičke kompenzacije 3 MVAr/35 kV, brzina odziva 20 ms.

 

kompenzacija reaktivne snage
Postrojenje filterske kompenzacije motora čipera 1,2 MVAr/10 kV/189 Hz
Apsorpcioni filter 2×6 MVAr, 250/350 Hz, 6 kV
Kompenzaciju reaktivne snage
Postrojenje kompenzacije livnice 1.2 MVAr/6 kV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postrojenje kompenzacije DC motora 1.2 MVAr/5.25 kV
Postrojenje kompenzacije motora 1.8 MVAr,189 Hz/6.3 kV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SN koraci kompenzacije 189Hz/10 kV

Hibridno postrojenje 7.8 MVAr/10 kV

 

Filter 5. harmonika 250 Hz, 16 MVAr/35 kV

 

Kapitalna rekonstrukcija SVC postrojenja 2 x 16 MVAr / 35 kV