Uštede električne energije

Da uštedimo energiju? Jednostavno je, pređimo na TI.
Napravićemo preliminarna merenja nivoa gubitaka u mreži i dostaviti izveštaj o nivou gubitaka i potencijalnih ušteda sa periodom povraćaja investicije. Na raspolaganju smo da zajednički optimizujemo troškove vaše električne energije.

Elektroenergetski uslovi u kojima rade električna oprema (motori, frekventni regulatori, peći, servo pogoni, …) je daleko od idealnog, pa ipak u 99.5% vremena oprema funkcioniše prema očekivanjima, ili se bar tako čini. Savremena oprema je dizajnirana da trpi određeni nivo lošeg kvaliteta napona  ali ta robustnost nije besplatna. Operativni troškovi rada opreme, konkretno potrošnja električne energije, uvek su nešto veći kada oprema radi u uslovima lošeg kvaliteta napona.