Blog

Smanjenje potrošnje električne energije

Smanjenje potrošnje električne energije – kompenzacija reaktivne energije

Račun za električnu energiju se sastoji iz većeg broja stavki. Jedna od najvećih je reaktivna i prekomerna reaktivna energija.

Reaktivna energija se troši za stvaranje i održanje elektromagnetnog polja u elektromotorima i transformatorima. Svoje ime reaktivna energija je dobila zbog činjenice da njena potrošnja ne doprinosi korisnoj snazi, ali je neophodna za funkcionisanje električne mašine. Tarifni sistem u Srbiji je takav da se sva potrošnja reaktivne energije naplaćuje. U slučaju povećane potrošnje, EPS naplaćuje prekomerno utrošenu reaktivnu energiju po duplo skupljoj tarifi. Ovakvim tarifnim sistemom EPS stimuliše potrošače da sami smanje potrošnju reaktivne energije.

reaktivna energija, smanjiti potrošnju reaktivne energije
Reaktivna snaga sa i bez kompenzacije

Koliko može iznositi smanjenje potrošnje električne energije putem kompenzacije

Potrošnja reaktivne energija se smanjuje ugradnjom opreme za kompenzaciju reaktivne snage. Ovim se drastično smanjuje količina preuzete reaktivne energije iz mreže, a time i računi za utrošenu reaktivnu energiju. Troškovi za reaktivnu energiju tipično čine oko 5-15 % ukupnog računa za električnu energiju. Kompenzacijom reaktivne snage ova kompletna stavka bi trebalo da bude smanjena za oko 95-100%, tj. skoro potpuno eliminisana. Elektrodistribucija, zbog rasterećenja sopstvene mreže, svojim tehničkim preporukama predviđa ugradnju ove opreme u svim većim pogonima. Oprema za kompenzaciju reaktivne snage sastoji se od kondenzatorskih baterija, filterskih prigušnica, regulatora i ostale prateće opreme.

Koliko brzo se investicija isplati

kompenzacija reaktivna energija
Postrojenje kompenzacije reaktivne snage

Oprema za kompenzaciju reaktivne snage počinje da generiše uštede odmah po ugradnji jer odmah smanjuje količinu preuzete reaktivne energije iz mreže, te donosi brze i dugotrajne uštede. Troškovi za reaktivnu energiju se mogu u potpunosti eliminisati. Jedini preduslov za uspešnu realizaciju je stručna analiza vrste,  veličine i dinamike opterećenja, kao i kvaliteta električne energije, kako bi se izabrao odgovarajući tip opreme za kompenzaciju. Pored trenutnog smanjenja troškova za utrošenu reaktivnu energiju, ugradnjom ove opreme rasterećuju se energetski transformatori i prenosni vodovi, tipično za oko 10-30%. Ovo oslobađa kapacitete za proširenje ili povećanje snage pogona. Investicija u opremu za kompenzaciju reaktivne energije se samo kroz smanjenje troškova za utrošenu reaktivnu energiju vraća za manje od 24 meseca. Uštede kroz rasterećenje prenosnih kapaciteta i transformatora se teško kvantifikuju, ali se u praksi pokazuje da su čak i veće od ušteda za utrošenu reaktivnu energiju.

Obratiti pažnju: Kondenzatorske baterije zajedno sa sekundarnim namotajem transformatora čine, inženjerskim rečnikom govoreći, jedno rezonantno kolo. To samo po sebi nije značajno sve dok rezonantna učestanost tog kola ostane u području visokih učestanosti. Problemi nastaju kada je snaga opreme za kompenzaciju previsoka u odnosu na snagu transformatora (veća od 30% snage transformatora), kada je mreža slaba, kao i kada postoje potrošači koji generišu više harmonike (frekventni regulatori, servo pogoni, jednosmerni motori, fluo i štedne sijalice,…). U tim slučajevima neophodno je ugraditi filterski tip opreme za komepenzaciju reaktivne snage, kojim se svi potencijalni problemi sprečavaju.

Tipičan račun za električnu energiju pre i posle kompenzacije 

Mlin za žitarice – zbog niže cene el. energije mlin radi uglavnom u trećoj i tek po potrebi u prvoj smeni. Na slici 1. je tipični račun za struju pre, a na slici 2. posle izvršene kompenzacije reaktivne snage.

reaktivna energije, potrošnja reaktivne energije
Utrošena reaktivna energija pre kompenzacije
reaktivna energija, potrošnja reaktivne energije
Utrošena reaktivna energija posle kompenzacije

Poređenjem računa mogu se sumirati rezultati na smanjenju potrošnje reaktivne energije:

  • trošak za reaktivnu energiju je smanjen sa 97.679 na 1.056 dinara,
  • ukupni troškovi za struju su smanjeni za oko 30%,
  • utrošena aktivna energija u nižoj tarifi je ostala praktično nepromenjena, tj. kapacitet pogona je nepromenjen u trećoj smeni,
  • vlasnik pogona je povećao kapacitet u prvoj smeni za 50% (utrošena aktivna energija u višoj tarifi je povećana sa 17440 kWh na 25267 kWh). Čak i u takvoj situaciji, ukupan trošak za struju je niži za oko 19% u odnosu na režim niskog kapaciteta bez kompenzacije – vidi sliku 2.

Zaključak – smanjenjenje potrošnje električne energije

Ugradnjom opreme za kompenzaciju reaktivne snage, snižavaju se ukupni troškovi za električnu energiju, rasterećuju se transformatori i prenosni vodovi – što se može iskoristiti za povećanje kapaciteta i smanjenje troškova proizvodnje. Avalon Partners d.o.o. je pouzdan partner u smanjenju troškova električne energije i poboljšanju energetske efikasnosti poslovanja.