Blog

Ušteda aktivne energije

Da uštedimo energiju? Jednostavno je, pređimo na TI.

Napravićemo preliminarna merenja nivoa gubitaka u mreži i dostaviti izveštaj o nivou gubitaka i potencijalnih ušteda sa periodom povraćaja investicije. Na raspolaganju smo da zajednički optimizujemo troškove vaše električne energije.

Elektroenergetski uslovi u kojima rade električna oprema (motori, frekventni regulatori, peći, servo pogoni, …) je daleko od idealnog, pa ipak u 99.5% vremena oprema funkcioniše prema očekivanjima, ili se bar tako čini. Savremena oprema je dizajnirana da trpi određeni nivo lošeg kvaliteta napona  ali ta robustnost nije besplatna. Operativni troškovi rada opreme, konkretno potrošnja električne energije, uvek su nešto veći kada oprema radi u uslovima lošeg kvaliteta napona.

Intuitivno je jasno da potrošnja električne energije nije i ne može biti ista kada motor ili frekventni regulator ili bilo koji drugi komad opreme, rade u uslovima kada je napon napajanja idealno čist i u uslovima kada napon odstupa od idelnog (izobličenja, varijacije, propadi,…). Praktični rezultati govore da se radi o razlici od 2 i više procenata (u najtežim slučajevima i do 10%), u zavisnosti od nivoa zaprljanosti mreže.

Avalon Partners nudi kompletnu uslugu smanjenja gubitaka, od merenja i analize gubitaka, preko predloga tehničkog rešenja, pa do ugradnje opreme i na kraju verifikacije dobijenih ušteda!  Pozovite nas, napravićemo preliminarna merenja nivoa gubitaka u mreži i dostaviti izveštaj o nivou gubitaka i potencijalnih ušteda sa periodom povraćaja investicije. Na raspolaganju smo da zajednički optimizujemo troškove električne energije, pozovite nas!