Blog

Energetska efikasnost

Postoje različiti pristupi elektro-energetskoj efikasnosti. Svi se uglavnom vezuju za termin “smanjenje gubitka…”. Samo mi svojim dve decenije dugim iskustvom vam uz to nudimo i termin “povećanje dobitka” koji će vam doneti još veću efikasnost sa brzim povraćajem investicija.

Elektro-energetska efikasnost je inženjerska oblast koja se, u užem smislu, bavi smanjenjem gubitaka u procesu pretvaranja električne energije u druge vidove energije (mehanička, rashladna, toplotna…). U širem smislu, elektro-energetska efikasnost se bavi smanjenjem svih gubitaka vezanih za upotrebu električne energije u procesu proizvodnje, što obuhvata i efikasnost konverzije električne energije i kvalitet napona napajanja.

Smanjenje gubitaka električne energije je izvor značajnih ušteda za jedan proizvodni pogon, imajući u vidu ulogu električne energije kao dominantnog energenta u velikom broju preduzeća kao i trend neprekidnog povećanja cena električne energije. Značaj ovih ušteda je tim veći zbog toga što se dobijaju sa već postojećim linijama i postojećom tehnologijom proizvodnje – nisu potrebne skupe investicije i dugački zastoji u proizvodnji.

Investicije u smanjenje gubitaka i racionalizaciju potrošnje električne energije tipično se isplate za oko dve do četiri godine. U uslovima povećane konkurencije i pritiska na smanjenje troškova poslovanja, teško je pronaći investiciju sa boljim efektima i kraćim rokom otplate. Čak i najjednostavnije aktivnosti na racionalizaciji mogu umanjiti račun za utrošenu električnu energiju za oko 3-7%. Primenom svih mera racionalizacije moguće je ostvariti uštede i od 7-15%. U praksi su moguće i veće uštede, ali tada se po pravilu radi o specijalnim slučajevima.

Naš način rada podrazumeva da izvršimo precizna merenja i detaljnu analizu gubitaka i aktivne i reaktivne energije u vašem pogonu, i po tome smo jedinstvena firma u regionu. Naši inženjeri će izvršiti merenja i stručnu analizu konkretnog pogona i kao rezultat dostavićemo analizu mogućih ušteda, vrednost investicije i period povraćaja sredstava.

Pod racionalizacijom troškova ne podrazumevamo samo umanjenje računa za utrošenu električnu energiju. Zahvaljujući stručnom znanju i inovativnim tehničkim rešenjima možemo unaprediti kvalitet napona u električnoj mreži industrijskih korisnika. Rešavanjem problema kao što su propadi napona, visok sadržaj harmonika, tranzijenti u naponu i struji, itd … povećavamo iskorišćenje postojećih resursa i generišemo značajno povećanje profita našim komitentima kroz: smanjenje broja i trajanja prekida u proizvodnji, smanjenje broja nepredviđenih kvarova, smanjenje škarta, povećanje kapaciteta proizvodnje i kvaliteta finalnog proizvoda, rasterećenje transformatora… već znate o čemu govorimo, zar ne :-)?