Blog

Efekti kompenzacije reaktivne snage – praktični primer

Praktični primer kompenzacije reaktivne snage

Još pod utiskom uspešnog puštanja u rad ćelije kompenzacije reaktivne snage, šaljem sa terena snimak ampermetra koji meri struju motora u trenutku uključenja ćelije kompenzacije. Motor 2 MW/6 kV, pogoni pumpu, a snaga kompenzacije je 600 kVAr. Prekidač ćelije kompenzacije se uključuje dok je motor pumpe u ustaljenom radnom režimu.

Efektivna vrednost struje srednjenaponskog motora (vektorski zbir aktivne i reaktivne komponente) se smanjila za oko 15% i to isključivo zbog smanjenja reaktivne komponente struje. Aktivna komponenta struje motora je ostala praktično nepromenjena. Ovaj primer plastično opisuje jedan od efekata kompenzacije reaktivne snage, a to je smanjenje ukupne vrednosti struje za nepromenjenu aktivnu snagu potrošača.

Teorijski primer

U literaturi postoji veliki broj knjiga koji detaljno objašnjavaju princip kompenzacije reaktivne snage, ali ovakvi praktični primeri se lakše pamte :-).

Našao sam na netu grafikon koji lepo prikazuje šta se događa kod uključenja ćelije kompenzacije reaktivne snage sa prethodnog video snimka:

kompenzacije reaktivne snage

Pre kompenzacije:

iL – struja motora pre kompenzacije

S1 – prividna snaga motora

Q1 – reaktivna snaga motora

P – aktivna snaga motora

Posle kompenzacije:

iC – struja kondenzatorskih baterija

Qc – snaga kondenzatorskih baterija

i – struja motora posle kompenzacije

Q2 – reaktivna snaga motora

S2 – prividna snaga motora

Sa vektorskih dijagrama se vidi kako se prividna snaga tj. ukupna struja motora usled uključenja postrojenja kompenzacije reaktivne snage smanjuje pri čemu aktivna snaga tj. aktivna komponenta struje motora ostaju nepromenjeni.

Ono što u ovom primeru nismo prikazali je da se smanjio propad napona usled rada motora, zbog smanjenja reaktivne komponente struje motora.

U svakom slučaju, ovo je primer dobro dimenzionisanog i izvedenog postrojenja kompenzacije, koje će korisniku generisati značajne uštede po osnovu reaktivne i prekomerne reaktivne energije.