Blog

Ready2Go

Avalon Partners d.o.o. je zvanično primljen u Ready2Go program Evropske Komisije (EC) i Evropske Agencije za Mala i Srednja Preduzeća (EASME), na osnovu kriterijuma jasnog potencijala za rast i sposobnosti za konkurentno poslovanje na stranim tržištima.

Ready2go

Cilj Ready2Go programa je da razvije strateške kompetencije preduzeća, pomogne u postavljanju globalnih ciljeva i lansiranja poslovanje na međunarodnom nivou, te doprinese postizanju istaknute pozicije preduzeća na globalnom tržištu.

U konkurenciji od preko 4000 SME sa teritorije Evrope, izabrano je 80 preduzeća koja već imaju zavidan nivo inovativnosti i konkurentnosti sa velikim potencijalom za nastup na globalnom tržištu. Među njima su 4 preduzeća iz Srbije, uključujući i Avalon Partners. U narednim mesecima svi odabrani subjekti će se individualno i kolektivno obučavati i osmišljavati ciljani prodor na tržišta SAD, Kanade, Indije, Kameruna i Čilea.

Iskorak ka globalnom tržištu

„Nastup na drugom kontinentu je veliki izazov, kako organizacioni tako i stručni. Ceo ovaj proces biće od izuzetnog značaja za naše sazrevanje kao preduzeća i unapređenja naše dosadanje strategije nastupa na globalnom tržištu. Pomoć od  strane Evropske komisije i profesionalnih konsultanata, na pripremi i samom nastupu na drugim kontinentima, su od nemerljivog značaja. Mi to verovatno ne bi smo bili u mogućnosti da uradimo samostalno u dogledno vreme. Sama činjenica da je naša inovativnost i stručnost prepoznata od strane Evropske komisije, te da su spremni uložiti značajna sredstva i vreme u naše sazrevanje su veliki podsticaj da i mi pojačamo tempo osvajanja novih proizvoda i usluga koji će biti bolje prilagođeni globalnom tržištu“ izjavio je direktor Avalon Parnters-a magistar el. teh. nauka Nikola Laketić prilikom potpisivanja ugovora.

Kvalitetan napon za uspešan biznis

Avalon Partners prvenstveno nudi tehnička rešenja za poboljšanje energetske efikasnosti industrijskih potrošača, kroz smanjenje gubitaka električne energije, stabilizaciju napona, smanjenje uticaja naponskih poremećaja na potrošače u pogonu. Iako se radi o uskostručnoj oblasti, svoja rešenja plasirali su u većini domaćih fabrika.
„Naše tržište je već izrazito konkurentno, mi se svakodnevno nadmećemo sa drugim svetskim proizvođačima za poslove kod domaćih fabrika. U tom procesu moramo koristiti svo naše stručno znanje, talenat za inovativnost, kao i maksimalnu poslovnost kako bi smo bili uspešni. Upravo u takvom okruženju rađaju se najbolje ideje i najlepše realizacije. Mislim da su uspešne domaće firme spremne za iskorak na globalno tržište i tu se Ready2Go savršeno uklapa“, nastavlja dir. Laketić
Do sada je Avalon Partners uspešno izvozio u zemlje okruženja i bivšeg Sovjetskog Saveza i ima ograničeno međunarodno iskustvo. Biće interesantno ispratiti rezultate ovog projekta i sumirati utiske na kraju ove godine.

Slijedi izrada detaljnijih planova za nastup na navedenim tržištima i konačno otiskivanje u, zatim, više ne tako nepoznate poslovne vode. Individualni treninzi održavaće se u samim firmama, a grupni u nekoliko europskih gradova, dok će dio stečenih znanja – tako je predviđeno – biti univerzalno koristan i za buduće poslove u nekim drugim zemljama. U svakom slučaju, polaznici programa će steći uvid u više ključnih pitanja: gdje nuditi konkretni proizvod, kome i kako, te na koji način započeti i potom voditi posao?

Za kraj, pitali smo kakva su vaša očekivanja od ovog projekta: „Biće veoma izazovno videti možemo li našim proizvodima i uslugama pomoći da se poboljša kvalitet napona na drugim kontinentima, kako bi smo i tamo omogućili smanjenje troškova proizvodnje i održavanja. Radujem se upoznavanju novih ljudi i poslovnih kultura, kao i stručnom napretku. Uspeh će zavisiti od velikog broja faktora, ali hrabro idemo u ovaj poduhvat i spremni smo da radimo i usavršavamo se“ završava dir. Laketić.

 Autor
Jelena Spasojević