Blog

SN kompenzacija reaktivne snage u realnom vremenu

Na površinskom kopu rudnika bakra Veliki Krivelj radi veći broj bagera koji se napajaju iz trafo stanice TS 35/6 kV. Zbog prirode posla opterećenje pogonskih agregata bagera je veoma dinamično, a brzina promene izrazito visoka. Na slici 1. prikazana je aktivna i reaktivna snaga površinskog kopa Veliki Krivelj. Promene i aktivne i reaktivne snage su izrazite kako po amplitudi tako i po brzini. Aktivna snaga se kreće u opsegu 0.5-2.6 MW. Reaktivna snaga se kreće u opsegu 0.9-3.2 MVAr. Prosečni faktor snage iznosio je 0.64.

površinski kop kompenzacija reaktivne snage

Ovako brze i velike promene snage dovode do velikih varijacija napona, a loš faktor snage dovodi do povećanih padova napona, povećanih gubitaka u vodovima i transformatorima, kao i do povećanih troškova za električnu energiju. U sistemu Elektroprivrede Srbije dozvoljeni faktor snage je 0.95, ali svaki utrošeni kVArh se naplaćuje. Stoga je investitor zahtevao da se postigne faktor snage od 0.99 ind.. Zbog brzine promene reaktivne snage klasična kompenzacija reaktivne snage je bila teško izvodljiva, jer bi zbog sporosti kontaktorske regulacije došlo do velikih oscilacija reaktivne snage i nedozvoljenih varijacija u naponu napajanja.

U prostorijama glavne trafo stanice 35/6 kV instalirana je oprema za dinamičku kompenzaciju reaktivne snage ukupne snage 3000 kVAr sa tiristorskom real-time regulacijom.

srednjenaponska kompenzacija reaktivne snage

Slika 1: Aktivna i reaktivna snaga rotorskih bagera bez kompenzacije

Na slici 2. prikazane su aktivna i reaktivna snaga površinskog kopa posle ugradnje opreme za dinamičku kompenzaciju reaktivne snage. Radni režim bagera je ostao nepromenjen – aktivna snaga se kretala u opsegu od 0.6-2.3 MW, dok je opseg promene reaktivne snage od -50 kVAr do +170 kVAr. Prosečni faktor snage iznosi 0,99. Struja transformatora smanjila se za 36% i otvoren je prostor za priključenje novih potrošača na kopu.

Slika 2: Aktivna i reaktivna snaga rotorskih bagera sa uključenom kompenzacijom

Tabela 1: Uporedni rezultati pre i posle izvršene kompenzacije

P [kW]

Q [kW] Cos fi rasterećenje

Pre

0,5-2,6

0,9-3,2

0,64

Posle 0,6-2,3 -0,05 – 0,17 0,99

36%

Iz prikazanih režima rada očigledno je da real-time kompenzacija reaktivne snage vrši projektovanu funkciju i velike oscilacije reaktivne snage motora bagera svodi na minimalnu moguću meru. Energetski transformator je rasterećen, a padovi napona su minimizirani. Uspešna kompenzacija reaktivne snage brzopromenljivih opterećenja moguća je samo sa opremom real-time tipa.

Kao rezultat uspešno izvršene kompenzacije reaktivne snage, troškovi za utrošenu reaktivnu energiju svedeni su na tehnički minimum, faktor snage se popadovi napona u sistemu su minimizirani, a napojni transformator je oslobođen za priključenje dodatnih potrošača.

površinski kop kompenzacija reaktivne snage