Energy Management Systems

Avalon EnMS je jedinstvena platforma koja na ekonomičan i jednostavan način prati potrošnju energenata (struja, voda, gas, nafta,…) u realnom vremenu na velikom broju mesta u fabrici i pomaže vam da efikasno sagledate i upravljate troškovima energije.

„Svi za jednog, jedan za sve“ je stara deviza posvećenosti i odanosti, ali zahvaljujući našem Energy Mangement sistemu (EnMS) i uštede.

Umesto musketara, imamo vrhunski tim inženjera koji vam: sagledaju celokupno stanje, izrade optimalno tehničko rešenje, sa najkraćim rokovima izvođenja, korektnom cenom primene a bez skrivenih troškova za održavanje i ažuriranje softvera.

Jedan tim – rešenje za sve.