Blog

Energy management system

Nekategorizovano 23.04.2018.

Energy management system

Power Studio SCADA is a unique Energy Management application that monitors and analyses the consumption of energy (electricity, water, gas, oil, etc.), Energy Performance Indicators and specific KPIs in real time for a any number of points in the factory.

“All for one, and one for all” is an old motto about dedication and loyalty that perfectly describes our Energy Management System (EnMS) and the savings it provides.

Now, instead of the Three Musketeers, we have an exceptional team of engineers at your disposal who will: analyze existing situation and customer needs, engineer an optimal technical solution, design optimal set of EnPIs and KPIs to follow, ensure short delivery and implementation period for EnMS hardware and software components, with an adequate and precisely-defined quote, without any hidden costs for maintenance and software updates.

One team – a solution for everything.

Expenses related to energy consumption take up the major part of the total production costs. Still, in most of the cases, these are not tracked together with the other production costs, rather they are tracked on a monthly basis, based on the electricity, water, and gas utility bills. That is the only reason why this type of expenses is considered as a constant, or, in other words, they are considered to be unmanageable or hardly variable.

We offer a different approach

Based on our extensive experience, we are aware one of the major obstacles for the wider application of rationalization is the inability to measure the production segment for which one is trying to reduce consumption. This is precisely the reason why the result of rationalization is often not visible in the consumption of the entire power station and it is impossible to single out that particular result and draw conclusions about its success.

We implement economic and simple solutions which are tracking the consumption of energy (power, water, gas, oil, etc.) in real time for multiple points in the factory. This way, customer gets a unique tool with a high resolution both in time and space, which monitors the quantity of the consumed energy by the minute for each machine at the factory, per product, per unit!

Tool for finding hidden costs

By relying on our solutions, you’d have the right tools at hand that will assess the effects of implemented measures of rationalization, because the system is able to accurately measure the production segment to which the rationalization is applied, and compare the consumption and KPIs in old and new regime. Once the existing level of consumption of the energy is set, it is automatically monitored and you are warned if the consumption goes over the limit, in which case, the irrational mode is immediately identified. Such a tool is ideal for the implementation of ISO 50.001 standard in factories, as well as continuous improvement of energy-efficiency.

As the cherry on the cake of the entire project, there are automatically generated reports on consumption of energy, EnPIs and KPIs at the end of each day, week or month, as well as the reports on acquired data regarding the quality of voltage (voltage sags, interruptions, distortions, etc.).

References

Avalon Partners experts have implemented a large number of solutions in factories, office buildings and shopping malls. We have the necessary experience, knowledge, and the will to set up a system that you have always wanted to have in your facility but never had the necessary know-how to implement it adequately.

We guarantee that only top-notch sofware and energy experts will be working on your project, analyze the existing situation and your needs, engineer an optimal technical solution with highest usability, design optimal set of EnPIs and KPIs to follow, ensure short delivery and implementation period for EnMS hardware and software components, with an adequate and precisely-defined quote, without any hidden costs for maintenance and software updates.

Our most important references in Energy Mangement system projects (EnMS):

 • HBIS Steel Mill Smederevo
 • USCE Shopping Mall
 • Copper mill Sevojno
 • Cardboard factory Umka
 • Paper factory Drenik Beograd
 • Tetrapak Gornji Milanovac
 • Alfaplam Vranje
 • Galenika Fitofarmacija
 • Motoplast Stara Pazova
 • Brewery Efes Vajfert Pančevo
 • Brewery Zrenjanin

Blog

Energy management system

Energy Management

Power Studio SCADA je jedinstvena softverska platforma koja na ekonomičan i jednostavan način prati potrošnju energenata (struja, voda, gas, nafta,…) u realnom vremenu na velikom broju mesta u fabrici.

„Svi za jednog, jedan za sve“ je stara deviza posvećenosti i odanosti, ali zahvaljujući našem Energy Mangement sistemu (EnMS) i uštede.

Umesto musketara, imamo vrhunski tim inženjera koji vam: sagledaju celokupno stanje, predlože skup EnPI i KPI indeka koje treba pratiti, izrade optimalno tehničko rešenje, sa najkraćim rokovima izvođenja, korektnom cenom primene a bez skrivenih troškova za održavanje i ažuriranje softvera.

Jedan tim – rešenje za sve.

Praćenje Troškova

Troškovi energenata su jedna od najznačajnijih stavki u ukupnim troškovima proizvodnje. Pa ipak u najvećem broju slučajeva, ti troškovi se ne prate zajedno sa ostalim troškovima proizvodnje, već se prate sa dinamikom kojom pristižu računi za struju, vodu, gas, … tj. na mesečnom nivou. To je jedan od najvažnijih razloga zašto se ti troškovi uzimaju kao konstanta, tj. smatraju se neupravljivim ili teško promenljivim.

Mi nudimo drugačiji pristup.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva znamo da je jedna od najvećih prepreka široj primeni mera racionalizacije potrošnje nemogućnost merenja u tački u kojoj se pokušava smanjiti potrošnja. Zbog toga se rezultat racionalizacije gubi u potrošnji celokupne fabrike i nemoguće ga je precizno izdvojiti i doneti zaključak o njegovoj uspešnosti.

Mi implementiramo rešenja koja na ekonomičan i jednostavan način prate potrošnju energenata (struja, voda, gas, nafta,…) u realnom vremenu na velikom broju mesta u fabrici. Time se dobija jedinstven alat sa velikom vremenskom i prostornom rezolucijom, kojim se prati količina utrošenih energenata iz minuta u minut za (idealno) svaku mašinu u fabrici. A ukoliko tehnologija proizvodnje to dozvoljava, krajnji cilj nam je da pratimo i potrošnju energenata po jedinici proizvoda!

Parametri potrošnje energenata

Cilj implementacije EnMS sistema nije samo praćenje potrošnje, već i određivanje specifične potrošnje svakog energenta po jedinici proizvoda. Na taj način imate u rukama moćan alat da precizno pratite sva odstupanja od normiranog nivoa efikasnosti. Stoga naši inženjeri još u fazi planiranja projekta izrađuju listu specifičnih parametara i indeksa (EnPI – Energy Performance Index) koji su adekvatni za konkretan slučaj.

Korišćenjem našeg rešenja možete odmah proceniti efekte preduzetih mera racionalizacije, jer sistem može meriti tačno onaj deo proizvodnje na kome se mere preduzimaju i uporediti potrošnju i EnPI u starom i novom režimu. Jednom postavljeni nivo potrošnje energenata se dalje automatski prati i alarmira u slučaju probijanja limita, čime se odmah detektuju neracionalni režimi rada. Ovakav alat je idealan za implementaciju ISO 50.001 standarda u fabrici i kontinualno unapređenje energetske efikasnosti.

Automatsko izveštavanje

Kao kruna celog projekta dolaze automatski generisani izveštaji. Jednom kada sistem  počne sa radom, možete zaboraviti na mukotrpno prekucavanje podataka sa računa za struju, vodu, gas…, sortiranje podataka iz proizvodnje, međusobno poređenje, … itd. Jednom definisani izveštaj i prikazi o potrošnji energenata i izabranim EnPI indeksima, automatski se ažuriraju na kraju dana, nedelje ili meseca i šalju automatski na izabrane email adrese ili snimaju na mrežne diskove za potrebe arhiviranja.

Reference

Stručnjaci Avalon Partnersa su uspešno implementirali veliki broj rešenja u fabrikama, poslovnim zgradama i tržnim centrima. Imamo iskustvo, znanje i želju da i u vašem objektu realizujemo sistem koji ste oduvek želeli a niste znali kako da ga implementirate. Garantujemo da će na vašem projektu raditi vrhunski domaći stručnjaci, da će sagledati celokupno stanje, izraditi optimalno tehničko rešenje koje ima najvišu upotrebnu vrednost, a sa najkraćim rokovima izvođenja, korektnom cenom impementacije i bez skrivenih troškova za održavanje i ažuriranje softvera.

Najznačajnije reference na poslovima projektovanja i izrade Energy Mangement sistema (EnMS):

 • HBIS Železara Smederevo
 • Tržni Centar Ušće
 • Valjaonica Bakra Sevojno
 • Fabrika kartona Umka
 • Drenik Beograd
 • Tetrapak Gornji Milanovac
 • Alfaplam Vranje
 • Galenika Fitofarmacija
 • Motoplast Stara Pazova
 • Pivara Efes Vajfert Pančevo
 • Pivara Zrenjanin

 

Download link: PowerStudio SCADA

Download link: PowerStudio SCADA razvojno okruženje